Antipsykotiske lægemidler

Antipsykotiske lægemidler er den mest effektive metode til at kontrollere de forskellige symptomer (f.eks. hallucinationer, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser), som er forbundet med skizofreni. Der er et stort udbud af disse lægemidler, og du skal måske prøve flere, indtil du finder det, der passer dig bedst.

Typiske antipsykotika

Typiske antipsykotika har eksisteret siden 1950’erne. De virker ved at blokere dopaminreceptorer i hjernen.

– Primære fordele

Effektive til at kontrollere hallucinationer, vrangforestillinger og paranoide tanker.

– Primære ulemper

Ringe effekt på de negative symptomer ved skizofreni, f.eks. manglende motivation, følelsesmæssig affladigelse og social tilbagetrækning. Kan give bivirkninger som rystelser og andre ufrivillige bevægelser, mundtørhed og ekstrem træthed. På grund af disse bivirkninger er typiske antipsykotika i de fleste lande ikke længere førstevalget ved medicinering mod skizofreni. Mange tager dog typiske antipsykotika uden nogen problemer, og det er derfor også vigtigt at pointere, at hvis du er en af dem, er der formentlig ingen grund til, at du skal skifte medicin.

Atypiske antipsykotika

De fleste af disse lægemidler blev tilgængelige til klinisk brug i 1990’erne. De menes at påvirke hjernen på en noget anderledes måde end de typiske antipsykotika.

– Primære fordele

Kontrollerer de positive og negative symtomer ved skizofreni. Ringe forekomst af bevægelsesbivirkninger sammenlignet med typiske.

– Primære ulemper

Forskellige atypiske antipsykotika har forskellige bivirkninger. Vægtøgning kan f.eks. være et problem ved visse atypiske antipsykotika, nogle kan give træthed, og andre kan gøre patienten overstimuleret.

schizofrenia_i

Alle lægemidler, som har vist sig at have effekt på skizofrenisymptomer, fungerer ved at påvirke dopaminbaner i hjernen. Ved at afbalancere dopamin ser det ud til, at man kan afbalancere symptomerne.

Skræddersy behandlingen

Med alle disse lægemidler at vælge imellem mod skizofreni kan din psykiater sikkert finde et, der passer dig. Valget afhænger af flere ting – hvor godt medicinen kontrollerer dine symptomer, om den giver uacceptable bivirkninger, og hvad du selv synes om behandlingen.

Det er meget vigtigt, at du fortæller din psykiater, hvad du helst vil have ud af behandlingen. Hvis der er et særligt symptom, der bekymrer dig, eller en bivirkning, du vil undgå, skal du fortælle lægerne det. Der er gode muligheder for, at de kan skræddersy behandlingen til dine ønsker.