Forskellige typer af lægemidler

Lægemedel_skizofreni

Langtidsvirkende injektion (depot)

Med denne type injektion frigives medicinen langsomt i musklen. Et godt alternativ for personer, der har svært ved at tage deres medicin efter anvisningen, eller som foretrækker en medicin, de ikke skal huske at tage dagligt. Injektionerne gives som regel på et hospital eller i ambulant konsultation, og effekten varer 2-4 uger. Reducerer risikoen for tilbagefald i psykose.

Skifte behandling

Det kan være forvirrende at ændre behandling. Den nye medicin skal måske tages på andre tidspunkter af dagen, giver andre bivirkninger eller påvirker dine symptomer på en anden måde. Derfor er det vigtigt, at du beder om information om den nye behandling, inden du skifter. Du bør også sørge for, at dine nærtstående ved, at du skifter lægemiddel, og at både du og de ved, hvem de skal kontakte, hvis du får problemer.