Øvrige behandlinger

Antipsykotiske lægemidler kombineres ofte med andre behandlingsformer. Målet er at reducere symptomerne på skizofreni, forebygge tilbagefald, sørge for at du overholder medicineringen og hjælpe med at opbygge dit liv igen. Din læge kan fortælle dig om de forskellige terapiformer. Disse terapier kaldes også for psykosociale behandlinger.

Kognitiv adfærdsterapi

Det er en relativt kortvarig psykologisk terapiform, som bruges til at behandle en lang række psykiske problemer. Ved skizofreni anses den for at være mest anvendelig til at hjælpe med at reducere vrangforestillinger og modvirke depression.

Målet med kognitiv adfærdsterapi er at bryde de skadelige mønstre, du kan have udviklet i dine tanker eller din adfærd. Når de bliver ændret, får du det bedre.
De fleste kognitive adfærdsterapeuter er psykologer, men der er også læger, sygeplejersker, rådgivere og socialarbejdere, der benytter teknikken. Terapien gives som regel i en struktureret form. Du og din terapeut aftaler nogle mål og opgaver, som du skal udføre i perioden imellem terapisessionerne.

Psykoterapi

En psykoterapeut opmuntrer dig til at udforske dine sværeste og mest ubehagelige følelser og oplevelser. Det kan være en generel følelse af uro og nedtrykthed eller specifikke traumatiske begivenheder i din fortid. Der findes mange forskellige typer af psykoterapi, men de har alle det fælles mål, at du skal blive mere selvstændig og kunne træffe rationelle, velbegrundede beslutninger i dit liv. Din terapeut hjælper dig med at løse dine nuværende problemer og giver dig viden, så du selv bliver i stand til at klare problemer i fremtiden.

Selvom psykoterapi ikke kan kurere skizofreni, kan det hjælpe dig med at håndtere specifikke symptomer som:

 • angst
 • panikanfald
 • fobier
 • følelsesmæssige problemer
 • stress
 • søvnløshed
 • nedtrykthed
 • relationsproblemer
 • psykologiske, seksuelle problemer

Behandlingen kan også hjælpe dig med at acceptere, at du har skizofreni, og gøre dig mere positivt stemt over for behandlingen. Psykoterapien kan foregå både individuelt – også når det er børn – eller som par-, familie- eller gruppeterapi.

Familieterapi

Forskning har vist, at ændringer i familiens funktion kan udskyde eller sågar forhindre tilbagefald for personer med skizofreni, som har tæt kontakt med deres familie. Familieterapi bør involvere så mange familiemedlemmer som muligt og har som mål at reducere en del af de stressmomenter og ekstreme følelsesudsving i familielivet, der kan forværre skizofrenisymptomerne.

Behandlingen består i at undervise familiemedlemmer i skizofreni, give råd om adfærd og problemløsning, stille støtte til rådighed for familien og undervise i krisehåndteringsteknikker. Terapi kan gives til enkelte familier eller i større grupper. Det er ikke altid, personen med skizofreni selv deltager i terapien. Det afhænger af, hvilken fase af sygdommen han eller hun befinder sig i på det pågældende tidspunkt.

Rådgivning

Uddannede rådgivere kan give dig mulighed for at tale om dine tanker og følelser, uden at du behøver at være bange for at blive bedømt eller kritiseret. Det kan hjælpe dig til virkelig at tale dine problemer igennem og finde frem til løsninger.

Der findes to grundlæggende metoder inden for rådgivning:

 • Den eksistentielle metode, som opmuntrer dig til at tænke over livets mening og betydning og lærer dig at være tro mod dine egne idealer, præferencer og værdier.
 • Den individcentrerede metode, som betragter dig som den bedste ekspert i det, der sker med dig. Denne metodes formål er at hjælpe dig med at skabe forudsætninger for at nå dit fulde potentiale.