Alkohol og narkotika er ikke løsningen

Mange med skizofreni bruger alkohol og/eller narkotika for at prøve at lindre symptomerne eller slippe for følelsen af angst, isolation eller depression. Brug af hash, amfetamin og andre stoffer som kokain er særlig almindelig blandt unge mennesker med skizofreni.

Selvom nogle hævder, at narkotika giver dem en midlertidig lindring, normaliserer deres adfærd eller mildner symptomerne, kan stofferne i sig selv forværre skizofrenisymptomerne på langt sigt. Der er masser af beviser på, at disse stoffer forstærker sygdommens psykotiske symptomer – forfølgelsesvanvid, hallucinationer og vrangforestillinger. De kan også udløse en psykotisk episode af skizofreni, selv hos personer, der aldrig tidligere har haft en sådan episode, men som har en høj risiko for at udvikle skizofreni – f.eks. personer, som har nære slægtninge med skizofreni.

Hvis du dulmer dine skizofrenisymptomer med stoffer som hash, varer det desuden længere, før du får en passende antipsykotisk medicin. Jo længere tid, det tager, før der sættes ind med lægemidler og anden behandling, desto længere varer skizofreniepisoderne. Det nedsætter dine chancer for at øge din livskvalitet og få sygdommen under kontrol.