Hvad kan de pårørende gøre?

 • I den aktive fase med skizofreni kan personen være så meget ude af sig selv, at han/hun ikke kan klare selv de enkleste opgaver. Som pårørende kan du lindre stressen på kort sigt ved at påtage dig nogle af dem. Men sørg for ikke at overtage hele den skizofreniramtes liv. Det kan nemlig skabe afhængighed og flere problemer på længere sigt.
 • Personer med skizofreni kan sige ting, som lyder som volapyk for andre. Hvis du ikke forstår det, så prøv at kommunikere på en anden måde. Ved at gøre ting sammen som f.eks. at lytte til musik, tegne, se tv eller bare sidde stille sammen kan du vise, at du holder af personen uden nødvendigvis at sige noget.
 • Tal aldrig, som om personen med skizofreni ikke er til stede. Personer med skizofreni er som regel bevidste om, hvad der sker omkring dem.

Pas på dig selv – du er ikke til nogen hjælp for den skizofreniramte, hvis du selv bliver kørt helt ned psykisk eller fysisk. Beskyt dig selv ved at:

 • Få dit eget netværk af venner og kolleger, som kan støtte dig
 • Undgå at blive isoleret
 • Vær opmærksom på stresssymptomer hos dig selv
 • Identificer, hvilke situationer din familie synes er sværest at håndtere
 • Hold liv i dine interesser uden for hjemmet
 • Søg støtte hos specialister
 • Sørg for at få noget tid til dig selv hver dag
 • Vær forberedt på tilbagefald og kriser – den bedste måde at håndtere en krise på eller om muligt undgå den er ved at vide, hvad man skal gøre, inden den bryder ud

Forbered dig på en rask periode – når personen med skizofreni kommer ind i en periode, hvor tilstanden forbedres, kan det være nødvendigt at træffe beslutning om den fremtidige boligsituation. Nogle kommer hjem til familien eller egen lejlighed, nogle flytter til et bofællesskab. Det er op til den enkelte familie at beslutte, hvad der er mest passende. Socialarbejder bør kunne rådgive om, hvilke boligformer der er til rådighed, og hvad der er mest velegnet i de forskellige stadier af rekonvalescensen.

Vær forberedt på, at der kan komme tilbagefald eller en krise

anna