Lær at reducere stress

Stress er en af de mest almindelige udløsende faktorer for skizofrenisymptomer. Desværre er det næsten umuligt at undgå stress, fordi det er utrolig stressende i sig selv at have skizofreni. Ikke desto mindre er det vigtigt at indse, at stress ikke er noget unikt for personer med skizofreni. Så godt som alle oplever på et tidspunkt at være stressede. Nogle er bare bedre til at håndtere det end andre.

Følgende råd kan hjælpe dig med enten at reducere stressen i dit liv eller blive bedre til at klare den:

Lær, hvad der sker i kroppen og hjernen ved stressede situationer ved hjælp af tabellen i dette afsnit. Det kan hjælpe dig med at genkende advarselstegnene.

Skriv en liste over situationer, som får dig til at føle dig stresset. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Hvis det ikke er muligt at undgå disse situationer, kan du så på nogen måde gøre dem mindre stressende?

Træk dig forsigtigt bort, hvis du føler, at en situation er ved at gøre dig stresset (f.eks.trængsel på en gade eller i en butik). Hvis du for hurtigt prøver at komme væk, kan du blive endnu mere stresset.

Undgå alkohol, narkotika og koffein (i te, kaffe og cola). Det får dig måske til at slappe af i øjeblikket, men giver uro senere.

Lær at slappe af

Se rådene nedenfor eller bed din læge, sygeplejerske eller fysioterapeut om afslapningsøvelser:

For eksempel:

  • lytte til musik
  • tage et bad
  • gå en tur
  • læse
  • surfe på internettet
  • gå i biografen eller se tv med en ven
  • dyrke sport
  • svømme
  • meditere
  • dyrke yoga

Find nogen at tale med. Du er ikke alene. Hvis du har et problem, så tal med nogen, som du stoler på.

Prøv at forenkle dit liv så meget som muligt – påtag dig ikke for meget, og gør en ting ad gangen.

Lav et skema for hver dag og hold dig til det.

Hvis en konflikt gør dig stresset, så prøv at tale med en, som overhovedet ikke er indblandet i sagen for at se, om den person kan hjælpe med at rede situationen ud ved at se objektivt på den.

Hvad sker der, når vi bliver stressede?

stress