Bliv ikke et med patienten

Det kan være traumatisk at få diagnosen skizofreni, ikke alene for personen, som har fået sygdommen, men for hele familien. Når et medlem af din familie får skizofreni, kan man opleve det, som om man bliver kastet ud i en mærkelig og fremmed verden. Du kan komme til at fungere som en slags bufferzone mellem de gode og de dårlige perioder. Når alt går godt, klarer personen med skizofreni måske sig selv, og når der opstår en krise, kan der blive tale om behandling og pleje på et hospital. Men i de mellemliggende perioder kan der være behov for meget støtte fra din side.

Du kan være splittet mellem at være bekymret for din nærtstående, usikker på, hvad fremtiden bringer og vred over de krav, der pludselig bliver stillet til dig. Hvis du ikke passer på, kan de modstridende følelser splitte familien.

Der er flere ting, du kan gøre for at hjælpe både din nærtstående igennem sygdommen og dig selv og andre familiemedlemmer med at håndtere den nye situation.

For eksempel:

 • Lær så meget som muligt om skizofreni.
 • Find ud af, hvilke støttemuligheder og netværksgrupper der er dér, hvor I bor.
 • Meld dig ind i et netværk for pårørende, hvor man deler erfaringer og støtter hinanden.
 • Spørg lægen, om der findes nogen skriftlig information til omsorgspersoner og andre pårørende.
 • Vær opmærksom på advarselstegnene på skizofreni og find i forvejen ud af, hvem du skal kontakte, hvis du tror, din nærtstående er ved at få et tilbagefald.
 • Find ud af, hvordan du skal håndtere en krise.
 • Sørg for, at du lader din nærtstående deltage i alle beslutninger, som vedrører plejen.
 • Gå alene til lægen og tal om dine bekymringer, hvis din nærtstående ikke selv indser, at han/hun er syg.
 • Luk ikke øjnene for problemerne og lad være med at håbe, at de forsvinder af sig selv.
 • Sørg for at opmuntre din nærtstående til at tage sin medicin. Hvis han/hun ikke vil det, så prøv at forstå hvorfor og tal om, hvordan det kan løses.
 • Prøv at få andre venner og slægtninge til at forstå sygdommen og blive ved med at holde kontakten.
 • Forsøm ikke andre familiemedlemmer. Søskende til personer med skizofreni føler sig ofte forbigåede. Det kan skabe bitterhed og jalousi.
 • Kontakt en netværksgruppe. Det kan være en stor hjælp at kunne dele sine erfaringer med andre i lignende situationer.
 • Vær ikke martyr! Du fortjener også at have dit eget liv. Sørg for at få tid til at gøre de ting, du selv har lyst til.

Hvis du føler, at du ikke kan klare det hele selv, så spørg sundhedspersonalet, om der er nogen aflastningstilbud, du kan benytte.