Information på forhånd

Du kan vise, at du respekterer din nærtståendes ønsker ved at hjælpe med at lave en skriftlig information til lægerne om, hvilke behandlingsmetoder de må og ikke må anvende. I sådan et dokument informerer patienten om, hvordan vedkommende ønsker, at behandlingen skal foregå, hvis han/hun bliver for dårlig til selv at kunne beslutte det.

Dokumentet kan omfatte:

  • navn på og kontaktoplysninger til en pårørende eller ven, som bemyndiges til at tale på den
    syges vegne

En liste over hvilke områder, repræsentanten kan træffe beslutninger om. F.eks.:

  • medicinering
  • øvrig behandling
  • økonomi
  • boligforhold

En liste over lægemidler, som den syge helst vil undgå

Kopi af informationsdokumentet bør ligge i patientens journal, i hjemmet og hos en pårørende. Du kan også foreslå din nærtstående, at han/hun altid har en kopi liggende i sin tegnebog.