Jagten på information

Det kan være meget svært at deltage aktivt i plejen af en person med skizofreni, hvis du ikke får at vide, hvad der sker. Desværre kæmper de pårørende ofte for at få information om deres nærtståendes behandling og pleje. Du kan blive nægtet information, fordi personen med skizofreni ikke tror, han eller hun er syg, ikke ønsker at du skal vide det, eller har taget afstand fra sin familie og bevidst holder dig udenfor.

Da sundhedspersonalet skal overholde deres tavshedspligt, kan du ikke gøre så meget for at holde dig underrettet om behandlingen af en person, som er fast besluttet på at holde dig udenfor. Det kan medføre nogle vanskelige situationer. Dit familiemedlem kan f.eks. pludselig stå uden for døren efter at være blevet udskrevet fra hospitalet, uden at du har fået det at vide.

Du skal derfor gøre det klart både for personen med skizofreni og dennes kontaktperson i sundhedssystemet, at de behandlingsmæssige beslutninger, der træffes, også er vigtige for dig.