Sådan klarer du kriser

Hvis en, der står dig nær, allerede har haft en psykotisk episode, er det godt at finde ud af, hvad du skal gøre, hvis det sker igen.

Her er nogle tips:

 • undgå trusler og at stille et ultimatum
 • husk, at du altid kan gå din vej
 • prøv at lade være at råbe
 • undgå at kritisere
 • lad være med at narre personen
 • undgå skænderier med andre familiemedlemmer om, hvad I skal gøre
 • lad være med at stå op, hvis personen sidder ned
 • undgå vedvarende direkte øjenkontakt eller berøring
 • lad personen få sin vilje, hvis det er inden for rimelighedens grænser
 • lad være med at hindre personen i at gå ved at stille dig i vejen eller låse yderdøren
 • tal i et normalt stemmeleje
 • sørg for, at du ved, hvilket hospital I skal tage til i en krisesituation
 • find ud af, hvor du kan ringe hen for at få støtte døgnet rundt
 • hav en aftale med nogen, der kan passe de andre børn (hvis det er relevant)

Lav en liste med telefonnumre til:

 • den praktiserende læge
 • psykiateren
 • kontaktpersonen
 • en psykiatrisk skadestue
 • politiet