Hvordan påvirkes mit liv af skizofreni?

Det kommer an på, hvor hurtigt du får hjælp. Mange med skizofreni lever et rigt og tilfredsstillende liv. Med regelmæssig medicinering og støtte fra familie, venner og sundhedspersonale kan mange klare at håndtere deres symptomer og igen få tilstrækkelig stabilitet i deres liv.

Skizofreni, som ikke behandles, kan derimod gøre mere og mere skade. Hvis symptomerne er alvorlige, kan det være problematisk at udføre dagligdags opgaver. Du kan få svært ved at passe på dig selv eller glemme at spise ordentligt, børste tænder eller vaske dig. Du begynder måske at drikke mere, at ryge eller tage stoffer, og så får du det også dårligere rent fysisk.

Symptomer som at høre stemmer eller se ting, som ikke findes, kan være meget forvirrende og gøre det svært for dig at koncentrere dig om vigtige ting som arbejdet eller studierne. Det kan også blive sværere og sværere at huske og at lære nye ting.

Skizofrenien påvirker formentlig dine relationer til andre mennesker. Du kan få en følelse af, at personer, som står dig nær, ikke længere kan lide dig eller er ude efter dig på en eller anden måde. Det kan blive svært at stole på selv den allernærmeste familie. Ukendte personer kan virke skræmmende eller truende.

Manglende energi og motivation kan få dig til at synes, at det ikke kan betale sig at stå op af sengen. Det eneste, du har lyst til, er at blive inden døre og lukke resten af verden ude. Jo mindre du går ud, desto mere isoleret bliver du, og desto sværere bliver det at bryde den onde cirkel.

Alle disse symptomer kan få dig til at føle dig meget ked af det og deprimeret. Af og til synes du måske, at din situation er håbløs, og at der ikke er nogen udvej. Det er ikke usædvanligt, og det er vigtigt, at du gør alt, hvad du kan for at komme til at se lidt lysere på tingene, og at du taler med en, du har tillid til, om hvordan du har det.