Hvordan udvikler sygdommen sig?

Det er meget forskelligt, hvordan skizofreni udvikler sig fra person til person.
Der er dog tre klare faser:

  • Prodromal fase – inden sygdommen bryder ud for alvor, kan du mærke, hvordan dit humør og din adfærd gradvist ændrer sig. Du begynder måske at trække dig tilbage fra socialt samvær, opføre dig underligt, føle dig træt og modløs eller forsømme dit ydre og din personlige hygiejne. Du synes måske, at din verden forandrer sig. Du føler dig måske hverken glad eller særlig trist, bare følelsesmæssigt tom. Mange med skizofreni lærer at genkende de tidlige symptomer som en advarsel om, at et tilbagefald til sygdommens aktive fase kan være på vej. En vurdering af behandlingen på dette tidlige niveau kan forhindre, at du får tilbagefald.
  • Akut eller aktiv fase – en tilstand, hvor det er umuligt at se bort fra din sygdom. Symptomer som vrangforestillinger, hallucinationer og tankeforstyrrelser bliver iøjnefaldende, og du ender måske i en krisetilstand. Under en krise kan det sikreste være en hospitalsindlæggelse. Der bliver din tilstand grundigt undersøgt, og du får effektiv behandling.
  • Residualfase – når behandlingen begynder at virke, stabiliseres tilstanden for de fleste, og de akutte symptomer forsvinder gradvis. En del symptomer (manglende energi, social tilbagetrækning, osv. kan være til stede i forskellige perioder – hos nogle forsvinder de meget hurtigt, hos andre forsvinder de måske aldrig. Denne fase kan vare i flere år, af og til afbrudt af tilbagefald til den aktive fase. Med regelmæssig medicinering og støtte kan mange med skizofreni dog begrænse tilbagefaldene til et minimum.