Hvad er chancerne for, at jeg bliver rask?

Det er naturligt, at du bekymrer dig om fremtiden. Den samlede prognose for personer med skizofreni er som følger:

  • Cirka en ud af fire bliver helt rask inden for fem år og har ikke brug for behandling mere. For de fleste andre kan symptomerne mindskes, så man får det bedre på forskellige måder.
  • Cirka hver anden person har lange, symptomfri perioder afbrudt af midlertidige tilbagefald, hvor symptomerne kommer igen. Hvor alvorlige tilbagefaldene er, og hvor ofte de indtræffer, varierer meget og afhænger ofte af, hvor god behandling og støtte personen får. Af dem, som har haft en første psykotisk episode og derefter holder op med at tage deres medicin, får op til 75 % tilbagefald inden for et år. Medicinsk behandling reducerer antallet af tilbagefald med cirka 50 %.
  • Cirka 10 % vil stadig have problemer. Behandling kan hjælpe med at reducere visse symptomer og gøre livet nemmere at håndtere, men sygdommen vil dog sandsynligvis være der resten af personens liv.
    Man kan ikke forudsige, hvilken af kategorierne der gælder for dig. Det afhænger af mange ting, bl.a. hvor alvorlig din sygdom er, dine personlige forhold, og hvor god du er til at følge lægens anvisninger om medicineringen.