Om at søge støtteschizofrenia_f

Ingen vil påstå, at det er let at leve med skizofreni, men du behøver ikke kæmpe alene.  Der er et stort støttenetværk omkring dig med engagerede specialister, frivillige støttepersoner og mennesker, som ganske enkelt elsker dig og vil dig det bedste. Du får god hjælp på vejen mod et bedre liv ved at benytte dig af den støtte, du kan få fra disse personer.

Din egen læge

Når du bliver syg første gang, er din egen læge formentlig den første kontakt, du får med sundhedspersonale. Han/hun er sandsynligvis ikke ekspert i psykiske lidelser, men han/hun kan undersøge, om der er andre årsager til dine symptomer og ved, hvor du kan få specialistbehandling. Din egen læge kan også hjælpe dig med andre helbredsmæssige problemer, hvis du har sådan nogle.

Psykiateren

Psykiateren er specialist i psykiske sygdomme. Han/hun stiller din diagnose og drøfter, hvilken behandling du skal have. Hvis du har nogen spørgsmål eller noget, som bekymrer dig vedrørende din tilstand, behandlingen eller eventuelle bivirkninger, skal du bede om at tale med psykiateren.

Psykiatrisygeplejersken

Psykiatrisygeplejersken bliver nok din primære kontaktperson. Han/hun er ansvarlig for at sørge for, at du får din medicin og at du tager den, for at bedømme, hvordan behandlingen fungerer og for at kortlægge eventuelle bivirkninger.

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten kan lære dig afslapningsøvelser, og hvordan du bedst kan passe på din krop.

Kontaktperson

Din tildelte kontaktperson kan hjælpe dig i din kontakt med sundhedssystemet og myndighederne. I Danmark kan du tilbydes en mentorordning via kommunen. Her kan du få støtte i at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

Socialarbejderen

Socialarbejderen kan hjælpe dig med at integrere dig i samfundet igen. Det kan f.eks. være at sætte dig i kontakt med andre støtteaktiviteter, hjælpe dig med at få styr på dine bolig- og understøttelsesbehov eller sørge for, at du får den støtte, du har ret til.

Ergoterapeuten

Ergoterapeuten hjælper dig med at afdække de færdigheder, du allerede har og med at tilegne dig de øvrige færdigheder, du kan få brug for.

Apotekspersonalet

Apotekspersonalet kan hjælpe dig med eventuelle spørgsmål, du har om lægemidler.

Psykologen

En psykolog er specialiseret i menneskers adfærd og sjæleliv. Når psykologen arbejder inden for det psykiatriske behandlingssystem, er det som regel en klinisk, social- eller rådgivningspsykolog. Psykologen ordinerer ikke medicin, hvis han eller hun ikke også har en medicinsk uddannelse.

Støttegrupper

Patientorganisationer og støttegrupper er en uvurderlig kilde til information og støtte. De drives ofte af mennesker, som selv har personlig erfaring med situationer, der ligner din, og kan vejlede dig på den svære rejse mod et raskere liv.

Telefonhotlines

Hvis du ikke vil tale om dine problemer med nogen ansigt til ansigt, kan du ringe til en hotline. Her kan du søge råd, information og støtte.

Idrætsklubber/hobbygrupper

Selvom du har skizofreni, betyder det ikke, at du ikke kan dyrke dine interesser. Tværtimod kan du ved at være aktiv og møde andre mennesker blive i bedre humør og bevare nysgerrigheden på livet.

Socialrådgiveren

Du kan have ret til boligydelse og sociale ydelser. Socialrådgiveren kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du er berettiget til, og hvordan du skal søge om det.

Internettet

Internettet giver adgang til en enorm mængde informationer om skizofreni og et væld af andre nyttige ting. E-mail og såkaldte chatrooms kan sætte dig i forbindelse med personer, som har de samme erfaringer som dig. Spørg en af dine kontaktpersoner, om de kan anbefale nogle gode internetsider.

Familie og venner

Når du gennemgår det traume, det er at have en psykisk sygdom, er det ofte let at glemme, at der findes mennesker, som stadig elsker dig og bekymrer sig om dig. Det faktum overser personer med skizofreni ofte og føler sig isolerede og ensomme. Det er derfor, at intet kan erstatte den støtte, du får fra familie og venner. De kan give dig både følelsesmæssig støtte og praktisk hjælp med at håndtere sygdommen.