Hvor er mit liv på vej hen?schizofrenia_j

Hvad skete der med alt det, du planlagde at gøre: drømmene, håbene og forventningerne? Var der virkelig engang, hvor fremtiden ikke virkede så krævende, så vanskelig og så dyster?

Dette er skizofreniens barske virkelighed. Det er en sygdom, der rammer mennesker midt i livet. Hvis du har en nærtstående, der har skizofreni, bliver dit liv måske aldrig det samme igen.

Men det betyder ikke, at du aldrig kan få et godt og indholdsrigt liv igen. Det er muligt at opbygge en ny fremtid, og det kan bevidnes af mange, som har været det igennem.

Det første skridt, når du skal genvinde kontrollen over dit liv, er at få mere at vide om din situation. Du har måske allerede en diagnose, eller også svæver du endnu i uvished et sted mellem at have oplevet de første symptomer og få en forklaring på dem. Under alle omstændigheder er du bedre forberedt på at gå fremtiden i møde, hvis du, din familie og dine venner ved mere om sygdommen, og hvordan den behandles.

Hvad er skizofreni?

Skizofreni er en psykisk sygdom, hvor livstidsrisikoen for er udvikle sygdommen er ca. 1%

Hvem som helst kan få sygdommen, og den forekommer både hos unge, midaldrende og ældre. Skizofreni optræder i alle samfundsklasser og befolkningsgrupper. Den rammer lige så mange kvinder som mænd.

Visse undersøgelser viser, at skizofreni kan være arveligt, og at faktorer i miljøet kan øge sandsynligheden for, at sygdommen bryder ud. Men sandheden er, at vi faktisk ikke kender den egentlige årsag til, at nogle får skizofreni.

Vi ved derimod, at skizofreni er en besværlig sygdom, som i høj grad påvirker livet – ikke kun for den, der har sygdommen, men også for familie og venner. Det er en almindelig misforståelse, at en person med skizofreni lider af ”personlighedsspaltning”. Det skyldes, at navnet skizofreni er dannet af to græske ord, som betyder ”kløvet” og ”sjæl” eller ”sind”. Meningen var imidlertid, at det skulle betegne en tilstand, hvor tanker, følelser og hensigter ikke længere skaber en sammenhæng, der styrer personens handlinger.

Personer med skizofreni har gode dage og dårlige dage og perioder, hvor de føler sig nedtrykte eller ulykkelige. Men den rette medicinering kan medvirke til at stabilisere symptomerne. Når medicinen bruges sammen med åben kommunikation og understøttende terapi, kan en person med skizofreni leve et godt og indholdsrigt liv.